Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách chciopravitauto.cz .

Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto Stránky. Vstupem a používáním těchto Stránek prohlašujete, že s ustanovením těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte.

Používáním těchto Stránek souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem v souvislosti s vaším používáním těchto Stránek a Služeb, ve vztahu k těmto stránkám a službám, prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem zahrnujícím tyto Stránky a Služby, mohou být přenášeny přes mezinárodní hranice k místům, kde se nacházejí servery podporující tyto Stránky (včetně, ale ne výlučně jen, přenosů z těchto míst zpět do země vaší registrace) za účelem provozování a rozvíjení těchto Stránek a Služeb, včetně přenosů ke subdodavatelem nebo zástupcem společnosti ChciOpravitAuto s.r.o., kteří vykonávají úkoly související s těmito Stránkami a Službami, nebo za účelem uchovávání údajů v příslušných databázích.

Automaticky shromaždované neosobní informace

Společnost ChciOpravitAuto s.r.o. se zavazuje dodržovat ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že celkové statistiky o našich zákaznících, prodejích, vzorcích provozu a potřebné informace o stránkách smíme poskytnout důvěryhodným třetím stranám, ale tyto statistiky nebudou zahrnovat žádné osobní identifikační údaje.